Persondatapolitik

Persondatapolitik

Anvendelse af data

De data, som vi indsamler, bruger vi til at levere den ydelse et medlem har købt. Fødselsdato bruger vi til at udregne aldersklasse, tilmelding til stævner og resultatvisning ligesom angivelse af køn også bruges til resultatvisningen.

Vi benytter også indsamlede data til statistiske formål og tekniske formål.

Vi anvender e-mails og mobilnummer til at sende nødvendig information til medlemmerne.

Medlemmer

Når du registrerer dig som medlem af Holte Atletik giver du os en række personlige oplysninger. Vi indsamler kun de personlige oplysninger og betalingsoplysninger for at kunne administrere dit medlemsskab samt opkræve medlemskontingent.

Samtykket til, at vi må opbevare og behandle dine personoplysninger, kan tilbagekaldes igennem opsigelse af dit medlemsskab. For yderligere oplysninger om gyldig udmeldelse henviser vi i øvrigt til de gældende vedtægter, der til enhver tid findes på holteatletik.dk.

Idet dit medlemsskab af Holte Atletik ophører, sletter vi dine data, såfremt der ikke er kontingent-udestående eller andre forhold, der sagligt kan begrunde en længere opbevarelse af dine data.

Medlemmer af Holte Atletik modtager jævnligt e-mails med invitationer, information og tilbud fra foreningen. Hvis man ikke ønsker at modtage disse mails længere, kan man kontakte os på formand@holteatletik.dk.

Indsamling, anvendelse og videregivelse af billedmateriale

I forbindelse med træning og stævner tages nogle gange fotos og video af deltagerne. Dette materiale er situationsoptagelser, hvor selve aktiviteten er det egentlige fokus. Situationsoptagelser må aldrig være krænkende.

Situationsoptagelser kan uden forudgående samtykke anvendes af Holte Atletik.

Materialet kan eksempelvis præsenteres på vores hjemmeside og på sociale medier som administreres af Holte Atletik.

Opbevaring af data og billedmateriale

Persondata, som vi indsamler, behandler og præsenterer, gemmes på kontinuerlig basis. Dette er tilladt jf. undtagelserne i persondataloven omkring samfundsmæssige, historiske og statistiske data. Persondata opbevares i EMEA Support’s cloud, der hostes i Amazons EC2-platform placeret i Irland (EU).

Eventuelt billed- og videomateriale fra træning og stævner gemmes ligeledes på kontinuerlig basis. Dette er tilladt jf. persondataloven om situationsbilleder. Billedmateriale opbevares i EMEA Support’s cloud og på online fotodelingsservices, såsom Facebook, og billedmateriale på hjemmesiden opbevares på server hos team.blue i Skanderborg.

Ønsker du at gøre indsigelse mod vores opbevaring og anvendelse af persondata og billedmateriale, kan du rette henvendelse til formand@holteatletik.dk.