Holte Atletik afholder generalforsamling onsdag 21. april kl. 19:00

Generalforsamlingen afholdes virtuelt via Zoom. Ved spørgsmål, ønske om deltagelse eller punkter til drøftelse under Evt. kan besked sendes til Søren på formand@holteatletik.dk snarest muligt. 

Holte atletik  |  © 2018  |  Kontakt os  |  Persondatapolitik